Stanowisko SNAP – Rozporządzenie MKiDN z 27 lipca 2011 r.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich zajęło negatywne stanowisko w odniesieniu do projektu zmiany Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Stanowisko SNAP – Rozporządzenie z 27 lipca 2011 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.