Poprzednie Kadencje ZG SNAP

XII KADENCJA ZG SNAP (2019-2021/2022 – pandemia COVID-19)

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

Prezes SNAP – prof. dr hab. Andrzej Michałowski

Wiceprezes SNAP – dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski

Wiceprezes SNAP – mgr Alina Jaszewska

Sekretarz Generalny SNAP – dr hab. Jacek Wierzbicki

Skarbnik SNAP – dr Daniel Żychliński

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mgr Aleksander Andrzejewski dr Janusz Budziszewski
mgr Andrzej Jaskuła mgr Jacek Koj
dr hab. Anna B. Kowalska; od 2021 roku mgr Alina Jaszewska mgr Aleksander Kwapiński
dr hab. Krzysztof Walenta mgr Renata Wiloch-Kozłowska

XI KADENCJA ZG SNAP (2016-2019)

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

Prezes SNAP – dr hab. Krzysztof Walenta

Wiceprezes SNAP – dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski

Wiceprezes SNAP – mgr Alina Jaszewska

Sekretarz Generalny SNAP – mgr Renata Wiloch-Kozłowska

Skarbnik SNAP – mgr Aleksander Andrzejewski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski dr Janusz Budziszewski
dr hab. Mirosław Hoffmann dr Andrzej Janowski
mgr Andrzej Jaskuła mgr Jacek Koj
mgr Witold Migal mgr Jacek Wrzesiński

X KADENCJA ZG SNAP (2013-2016)

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

Prezes SNAP – dr hab. Krzysztof Walenta

Wiceprezes SNAP – dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski

Wiceprezes SNAP – mgr Alina Jaszewska

Sekretarz Generalny SNAP – mgr Renata Wiloch-Kozłowska

Skarbnik SNAP – mgr Aleksander Andrzejewski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski dr Wojciech Brzeziński
dr Janusz Budziszewski mgr Andrzej Gołembnik
mgr Jacek Koj mgr Hanna Pilcicka-Ciura
dr Jacek Wierzbicki mgr Jacek Wrzesiński

Możliwość komentowania została wyłączona.