Nagrody

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich przyznaje 3 Nagrody:

Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego – przyznawana przez Zarząd Główny SNAP, wspólnie z Instytutem Prahistorii UAM w Poznaniu

Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego – przyznawana przez Zarząd Główny SNAP

Nagrodę im. Ryszarda Wołągiewicza – przyznaje ją Oddział SNAP w Szczecinie przy udziale Zarządu Głównego SNAP.

Możliwość komentowania została wyłączona.