Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego

Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich od 1982 roku, co dwa lata.

Regulamin Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego

Krzysztof Dąbrowski – urodzony 25 maja 1931 roku w Lublinie, zmarł 25 listopada 1979 roku w Londynie. Od 1954 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, później Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, w których pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 1970 roku do chwili śmierci był Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego PTAiN. Posiadał szczególną pasję upowszechniania wiedzy o pradziejach i historii kultury zarówno odnoszących się do ziem polskich, jak i w skali powszechnej.

Krzysztof Dąbrowski

            W czasie swej bez mała trzydziestoletniej pracy, poza poczynaniami naukowymi, podejmował różne działania: był aktywnym społecznikiem i regionalistą, autorem poczytnych artykułów i książek popularnonaukowych, organizatorem wystaw o nowoczesnej koncepcji rezerwatów archeologicznych, licznych sesji i wydawnictw, ambasadorem polskiej kultury za granicą. We wszystkich swych poczynaniach poszukiwał nowych form i sposobów dotarcia do szerokiej publiczności, zyskując najczęściej jej zainteresowanie i aprobatę.

Postać Krzysztofa Dąbrowskiego przedstawiona jest na stronie: http://www.info.kalisz.pl/biograf/dabrowskik.htm (1996-2006 by Krzysztof Płociński i rodzina).

Dotychczasowymi Laureatami Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego byli:

2020 – Bogdan R. Przybyła

2018 – Jacek Wierzbicki

2016 – Fabryka Sztuk w Tczewie
2014 – Krystyna Trzcińska – archeolog
2012 – Michał Brzostowicz – archeolog
2010 – Katarzyna Kobylecka – dziennikarka
Wojciech Pastuszka – Archeowieści
Krzysztof Walenta – archeolog
2008 – Maria Miśkiewicz – archeolog
2006 – Jacek Wrzesiński – archeolog
2004 – Henryk Machajewski – archeolog
2002 – Sławomir Sałaciński – archeolog
2000 – Aleksandra Szymańska – archeolog
1998 – Wojciech Borkowski – archeolog
1996 – Aleksander Bursche – archeolog
1994 – Eugeniusz Cnotliwy – archeolog
Piotr Słowikowski – filmowiec
1992 – Andrzej Kokowski – archeolog
1990 – Marian Głosek – archeolog
1988 – Wiesław Zajączkowski – archeolog
1986 – Bogusław Abramek – archeolog
1984 – Danuta Jaskanis – archeolog
Jan Jaskanis – archeolog
wyróżnienie: Janusz Wieczorek – artysta plastyk
1982 – Stefan Woyda – archeolog

Możliwość komentowania została wyłączona.