Komisja ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji

Komisja została ponownie powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP w czerwcu 2013 roku, jako Komisja stała.
Zadaniem Komisji jest monitorowanie zachodzących zmian i wspieranie działań archeologów na rzecz upowszechniania zasad aplikacji nowoczesnych technik i technologii w archeologii. Działania Komisji dotyczą zastosowania: nieinwazyjnych metod badawczych, innowacyjnych technik dokumentacyjnych i systemów gromadzenia oraz przetwarzania i form upublicznienia zdobytej wiedzy.
Członkowie SNAP mogą zgłaszać swój udział do pracy w Komisji do Przewodniczącego, na adres e-mail: a.golembnik@post.pl.

Skład Komisji:
mgr Andrzej Gołembnik (Oddział w Warszawie) – przewodniczący
mgr Tomasz Herbich (Oddział w Warszawie)

Założenia programowe Komisji

Regulamin działania Komisji ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji

Archiwalne

Standardy geofizyki – wykład

Możliwość komentowania została wyłączona.