Zarząd SNAP O/ w Gdańsku

Zarząd SNAP Oddziału w Gdańsku:

Olgierd Felczak – Prezes
Elżbieta Choińska-Bochdan – Wiceprezes
Aleksandra Szymańska –Bukowska – Wiceprezes
Aleksander Kwapiński – Sekretarz
Zdzisława Ratajczyk – Skarbnik
Joanna Jarzęcka-Stąporek – Członek Zarządu
Renata Wiloch-Kozłowska – Członek Zarządu
Andrzej Wędzik – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna SNAP Oddziału w Gdańsku:

Grażyna Nawrolska – Przewodnicząca
Ewa Kazimierczak
Anna Wapińska

Możliwość komentowania została wyłączona.