Komisja do spraw kodeksu etyki zawodowej

Przewodniczący:
dr hab. prof. UKSW Zbigniew Kobyliński

Członkowie:
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
dr Tadeusz Baranowski
dr Stanisław Iwaniszewski

Możliwość komentowania została wyłączona.