Komisja ds. badań archeometrycznych

Komisja do spraw badań archeometrycznych została powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP w czerwcu 2021 roku, jako Komisja stała.

Istotą prac Komisji jest koordynowanie i prowadzenie prac archeometrycznych, w tym działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, z wykorzystaniem narzędzi nauk archeologicznych i nauk ścisłych oraz przyrodniczych dla badań z zakresu poznawania i odtworzenia społeczno-kulturowej przeszłości człowieka.

Badania archeometryczne, jakkolwiek prowadzone od wielu dziesięcioleci, nabierają coraz większego znaczenia w archeologii. Umożliwiają one wykorzystanie w badaniach archeologicznych interdyscyplinarnych narzędzi badawczych, pozwalając na rozszerzenie horyzontu poznawczego i możliwości interpretacyjnych. Istotą owych badań jest tworzenie zespołów specjalistów reprezentujących wiele dziedzin nauki, co pozwala na formułowanie hipotez badawczych możliwych do sprawdzenia przy użyciu różnorodnych, zaawansowanych narzędzi poznawczych.

Przewodniczący Komisji:

Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

Zainteresowani pracą w Komisji powinni kontaktować się z: pnied@amu.edu.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.