Oddziały

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich działa na zasadach federacji oddziałów regionalnych. Naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd Główny, który kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Oddział w Gdańsku
Oddział Górnośląski
Oddział Lubuski
Oddział w Łodzi
Oddział w Olsztynie
Oddział Wielkopolski
Oddział Zachodniopomorski
Oddział w Warszawie
Oddział Dolnośląski

Możliwość komentowania została wyłączona.