Konferencje/sympozja

Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej

Konferencja “Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych – wyzwania i osiągnięcia”

Zarząd Główny SNAP wraz z KOBiDZ oraz UKSW organizują w dniach 5-7 marca 2009 roku konferencję “Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych – wyzwania i osiągnięcia”. Więcej informacji pod adresem: http://www.kobidz.pl/app/site.php5/Show/1621.html

18. Jahrestagung des Mitel und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung

Do Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich wpłynęło zaproszenie na:
18. Jahrestagung des Mitel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. vom 23. bis 27. März 2009 – Greifswald.
Szczegółowy opis warunków uczestnictwa, odpłatności za udział w sesji, wycieczkach konferencyjnych, podział na sekcje i inne informacje – do wglądu w sekretariacie Zarządu Oddziału.

Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony – to temat konferencji organizowanej przez Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg. Jest to VI edycja Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych. Konferencja odbędzie się w Garbiczu (www.palacmagnat.com) koło Torzymia (trasa A-2 na Świecko) w dniach 5 – 6 czerwca 2008 roku.

Archeologia wobec wyzwań współczesności

27 marca 2008 r. w Poznaniu odbyła się konferencja “Archeologia wobec wyzwań współczesności” , zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Komisję Archeologiczną PTPN w Poznaniu i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Archeologia polska i jej czasy

26 października 2007 r. odbyła się konferencja “Archeologia polska i jej czasy”, zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Komisję Archeologiczną PTPN w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu z okazji 150-lecia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Podczas jednodniowych obrad zostały przedstawione referaty poruszające zagadnienia związane z historią archeologii i współczesnymi warunkami jej rozwoju.

Możliwość komentowania została wyłączona.