Zarząd SNAP O/ Górnośląski

Zarząd SNAP Oddziału Górnośląskiego:

Dorota Podyma – Prezes
Jacek Koj – Wiceprezes
Radosław Zdaniewicz – Sekretarz
Marian Pawliński – Skarbnik
Sławomir Kulpa – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna SNAP Oddziału Górnośląskiego:

Aleksandra Rogaczewska – Przewodnicząca
Dominik Abłamowicz
Marek Szymaszkiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.