Pierwszy KAP

Publikujemy Księgę Abstraktów z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej, który odbył się od 19 do 21 września 2013 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kongres skierowany był do wszystkich archeologów w Polsce.

Inicjatywa zorganizowania Kongresu została wysunięta i zrealizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Głównym zamierzeniem Kongresu było podjęcie próby integracji środowiska archeologicznego wobec kluczowych problemów związanych z archeologią i zawodem archeologa.

Kształt Kongresu i poruszana na nim tematyka były w całości dziełem osób, które zgłaszały propozycje sesji tematycznych, a następnie referatów i posterów. Rada Programowa i Komitet Honorowy udzieliły organizatorom pomocy w ich wyborze.

Współorganizatorami Kongresu byli: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie.

Honorowego Patronatu Kongresowi udzielili: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani Barbara Kudrycka, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Patronatem medialnym Kongres objęli: czasopismo Z otchłani wieków oraz portale internetowe: archeowiesci.pl i historykon.pl.

Możliwość komentowania została wyłączona.