Zarząd SNAP O/ w Szczecinie

Zarząd SNAP Odziału w Szczecinie:

Sławomir Słowiński – Prezes
Marcin Majewski – Wiceprezes
Bartłomiej Rogalski – Sekretarz
Izabela Bobik – Skarbnik
Andrzej Janowski – Członek Zarządu
Krzysztof Kowalski – Członek Zarządu
Agnieszka Konopka – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna SNAP Oddziału w Szczecinie:

Antoni Porzeziński – Przewodniczący
Roman Kamiński
Małgorzata Płoszczyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.