XIX Sesja Pomorzoznawcza

 

XIX Sesja Pomorzoznawcza

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum w Stargardzie, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie i Katedrą Archeologii IHISM Uniwersytetu Szczecińskiego organizują w dniach 21-23 listopada 2013 roku XIX Sesję Pomorzoznawczą za lata 2012-2013.

Wzorem poprzednich Sesji przedstawione zostaną referaty oraz sprawozdania z archeologicznych badań wykopaliskowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) prowadzonych w miastach, jak również na terenach inwestycji liniowych na Pomorzu.

Do uczestnictwa w Sesji Pomorzoznawczej zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza lub interesujących się tym rejonem kraju, a także specjalistów z dziedzin współpracujących z archeologią. Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach ułożonych według kryterium chronologiczno-kulturowego: od epoki kamienia do końca starożytności oraz w średniowieczu i nowożytności. Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 20 minut, natomiast komunikatu 10 minut. Istnieje również możliwość prezentacji posterów. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia czasowego wystąpień lub propozycji zmiany części komunikatów na postery.
Konferencja odbywać się będzie w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Termin nadesłania formularza zgłoszenia wystąpienia lub uczestnictwa upływa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany do 30 września 2013 roku.

Druk materiałów pokonferencyjnych planowany jest w serii „Acta Archaeologica Pomoranica”.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 120 PLN, płatne na konto 39 1020 4795 0000 9802 0091 9449 w terminie do 31 sierpnia 2013 roku z dopiskiem: XIX SESJA POMORZOZNAWCZA i nazwiskiem uczestnika.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

SNAP Oddział w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12/12a, 70-530 Szczecin

lub elektronicznie na adresy: snap.szczecin@wp.pl; andrzej.janowski@wp.pl.

Program Sesji

Możliwość komentowania została wyłączona.