Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego

Regulamin – Nagroda im. J. Kostrzewskiego

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego ustanowiona została przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (1982) i wznowiona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (1991). Od początku współfundatorem Nagrody jest Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Uniwersytetu, którego współtwórcą był Patron Nagrody.

Statuetka Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia badawcze (publikacje naukowe), bądź szczególnie istotne odkrycia w toku wykopalisk, a także za całokształt twórczości naukowej wyróżniającej się zakresem i skalą.

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego w zasadzie obejmuje dwuletni okres działalności, jednak wyjątkowo mogą być uwzględnione dokonania z dłuższego okresu. Nagroda może być przyznana osobie lub zespołowi autorskiemu.

Nagrodę przyznaje dziewięcioosobowe Jury Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, składające się z Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współfundatora Nagrody) oraz 7 członków wybranych w stosunku 4:3 przez Zarząd Główny SNAP i Radę Instytutu Archeologii UAM.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego byli:

2021 – prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

2019 – prof. dr hab. Michael Meyer

2017 – prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski

2015 – prof. dr hab. Mykolas Michelbertas

2013 – prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

2011 – dr hab. Marek Dulinicz, prof. UKSW, prof. PAN (pośmiertnie) oraz dr Henryk Machajewski

2009 – prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański oraz prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

2007 – prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński

2005 – prof. dr hab. Stanisław Pazda

2003 – prof. dr hab. Zenon Woźniak

2001 – prof. dr hab. Waldemar Chmielewski oraz prof. dr hab. Władysław Filipowiak

1999 – prof. dr hab. Andrzej Abramowicz

1997 – prof. dr hab. Łucja Okulicz-Kozaryn oraz prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn

1995 – prof. dr hab. Kazimierz Godłowski

1993 – prof. dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska

1991 – prof. dr hab. Andrzej Nadolski

1985 – prof. dr hab. Lech Leciejewicz

1983 – prof. dr. hab. Konrad Jażdżewski

Możliwość komentowania została wyłączona.