Z otchłani wieków

Czasopismo „Z otchłani wieków” powstało w 1926 roku. Aktualnie jest organem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Wydaje je Oddział w Warszawie SNAP. Ukazuje się w zależności od możliwości finansowych. Dostępne jest w muzealnych punktach sprzedaży wydawnictw, głównie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (00-241 Warszawa, ul. Długa 52), sekretariacie Oddziału w Warszawie SNAP (adres jw.) i w zależności od zamówień – w innych oddziałach stowarzyszenia.

ZOW stawia sobie za cel systematyczne popularyzowanie wyników badań naukowych w zakresie archeologii i historii (głównie – kultury materialnej), szerzenie idei ochrony zabytków prehistorycznych i tworzenie klimatu dla rozumienia potrzeb ochrony dziedzictwa archeologicznego. Tematyka zeszytów ostatnich lat ukierunkowywana była dwutorowo – regionalnie i problemowo. Działania redakcji wspomagane są nie tylko przez Oddział w Warszawie SNAP. Merytorycznej pomocy udzielają systematycznie również członkowie innych oddziałów.

Redakcja „Z otchłani wieków”
ul. Długa 52
00-241 Warszawa
tel. 22 50 44 825
e-mail: neolit@pma.pl

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać korespondencyjnie na adres Redakcji lub telefonicznie (tel. 22 50 44 863).
e-mail: snapsekretariatwaw@wp.pl

„Z otchłani wieków” Rocznik 63/1–4/2008 “Wojskowe inscenizacje historyczne”

W numerze – relacje z najciekawszych imprez związanych z próbami rekonstrukcji wydarzeń historycznych obejmujących czasy od starożytności, poprzez średniowiecze, do współczesności, z bogatym serwisem fotograficznym; wojsko na rynku muzealnym i wydawniczym; inne stałe rubryki tematyczne.

“Z otchłani wieków” Rocznik 62/nr 1-4/2007 „Archeologia na polach bitewnych w Polsce”

Zeszyt ukazał się przy współpracy Oddziału w Warszawie SNAP z Ministerstwem Obrony Narodowej, przy wsparciu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Zaprezentowano w nim artykuły poświęcone badaniom wykopaliskowym na polach bitewnych z różnych okresów historycznych (Grunwald, Legnica, Kircholm, Maciejowice, Pułtusk i in.). Uzupełnieniem są przekazy z festynów archeologiczno-historycznych (festiwal Wikingów w Wolinie, Jarmark Średniowieczny w Pułtusku, Festiwal Nauki w Warszawie), artykuły o archeologicznych wycieczkach w różne ciekawe zakątki, bardzo ważna relacja o katastrofie brytyjskiego Halifaxa w 1944 roku w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej wraz z analizą antropologiczną szczątków lotników.
Cena detaliczna 10,70 PLN

“Z otchłani wieków” Rocznik 61/nr 3-4/2006 „Archeologia w polskim malarstwie, grafice i satyrze”

Prezentowany, podwójny numer czasopisma przygotowali autorzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz artysta Andrzej Mleczko.
Jednym z głównych celów postawionych przez Redakcję było zasygnalizowanie, że archeologia oprócz aspektów naukowych posiada walory inspirujące dla innych dziedzin twórczych.
Oprócz głównego bloku tematycznego zamieszczono teksty w rubrykach – „Festyny, edukacja i imprezy historyczne”, „Z historii”, „Archeologiczne wycieczki po świecie” i „Antropologia”
Cena detaliczna 10,70 PLN

“Z otchłani wieków” Rocznik 61/nr 1-2/2006 „Broń i wojsko w archeologicznym obiektywie”

Zeszyt powstał przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest on adresowany do wszystkich miłośników starożytności i historii, a szczególnie polecany przedstawicielom wojskowości. Zamysłem redakcji było przedstawienie różnych aspektów militarnych w przekroju chronologicznym – od starszej epoki kamienia – po czasy nowożytne. Autorami artykułów są badacze z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Stowarzyszenia „Fort Mazowsze”, Klubu Artylerii Dawnej „Arsenał”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cena detaliczna 10,70 PLN

“Z otchłani wieków” Rocznik 60/nr 1-4/2005 „Archeologia Ziemi Sandomierskiej”

Numer „sandomierski” jest kontynuacją prezentacji regionalnych w „ZOW”. Przedstawiono w nim wyniki ostatnich badań terenowych i dociekań „gabinetowych”. Zamieszczono refleksje po latach o dawniejszych, bardzo prężnych kampaniach wykopaliskowych oraz niezmiernie ciekawy blok artykułów tworzących syntezę archeologii sandomierskiej. Zeszyt – bardzo obfity w treści – 300 stron, przebogaty w materiał ilustracyjny (historyczny i współczesny). Autorzy – wybitni specjaliści, reprezentują głównie ośrodki – lubelski i warszawski i środowiska zarówno uczelniane, akademickie, muzealne i konserwatorskie.
Cena detaliczna 20,33 PLN

“Z otchłani wieków” Rocznik 59/nr 1-4/2004-2005 „Pradawna Warszawa”

Głównym celem wytyczonym przez redakcję przy realizacji tego zeszytu była próba stworzenia mikrosyntezy pradziejów i czasów historycznych terenów należących dzisiaj do Wielkiej Warszawy. Zamieszczono w nim artykuły o epokach kamienia, brązu, żelaza, o obszarze Warszawy na przełomie er i w średniowieczu. Można w nim również znaleźć tematy z zakresu konserwatorstwa, wystawiennictwa, edukacji i popularyzacji, antropologii.
Koszty publikacji poniósł Oddział w Warszawie SNAP.
Cena detaliczna 9,63 PLN

Możliwość komentowania została wyłączona.