Nagroda im. Ryszarda Wołągiewicza

Nagroda im. Ryszarda Wołągiewicza ustanowiona została w 1995 roku przez Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie, rok po śmierci tego wybitnego, związanego ze Szczecinem archeologa.

Obecnie, od 2007 roku, Nagroda przyznawana jest co 3 lata za:
1. Osiągnięcia badawcze (publikacje naukowe), bądź szczególnie istotne odkrycia w toku wykopalisk.
2. Całokształt twórczości naukowej poświęconej młodszemu okresowi przedrzymskiemu i okresowi wpływów rzymskich.
3. Działalność o szczególnych walorach popularyzatorskich, wyróżniających się nowatorskim sposobem ujęcia i formą (artykuły, działalność wystawiennicza, sesje popularnonaukowe, itp.).
4. Upowszechnianie nowych form, metod, technik i osiągnięć techniki w zakresie badań terenowych i konserwatorskich oraz form ochrony zabytków archeologii i kultury materialnej.

W skład jury wchodzi Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie, przedstawiciel Zarządu Głównego SNAP oraz, jeżeli takiego pozyskano, przedstawiciel sponsora Nagrody.

Wnioski o przyznanie Nagrody składane mogą być przez osoby i organizacje do Zarządu Oddziału SNAP w Szczecinie (e-mail: snap.szczecin@wp.pl) do dnia 30. listopada roku poprzedzającego kolejną edycję Nagrody.

Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza:

2017 – prof. dr hab. Aleksander Bursche

2013 – dr Bartłomiej Rogalski
2010 – mgr Tomasz Skorupka
2007 – prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn
2005 – prof. dr hab. Grzegorz Domański
2003 – prof. dr hab. Andrzej Kokowski
2001 – mgr Krystyna Hahuła
1999 – prof. dr hab. Teresa Dąbrowska
1997 – dr Henryk Machajewski
1995 – mgr Mirosław Pietrzak

Możliwość komentowania została wyłączona.