Michael Meyer laureatem Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Jest nam bardzo miło przekazać Państwu informację, że Laureatem XVII edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2019 rok został Pan Profesor Michael Meyer.

Gratulujemy!

Michael Meyer (wikidata.org)

Profesor Michael Meyer to jeden z najwybitniejszych archeologów niemieckich przełomu XX i XXI wieku, badacz dziejów Europy Środkowej, w tym ziem współczesnej Polski, wysokiej klasy naukowiec o międzynarodowym formacie, a jednocześnie człowiek niezwykle zasłużony dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Michael Meyer urodził się w 1959 roku w Trewirze. Od 1978 roku studiował archeologię pradziejową, geografię, etnologię europejską i archeologię klasyczną na uniwersytetach w Marburgu, Heidelbergu i w Institute of Archaeology w Londynie. W Marburgu doktoryzował się u Otto-Hermana Freya w 1990 roku na podstawie dysertacji pt.: „Fundplatz Pevestorf 19. Ein mehrperiodiger Fundplatz im Landkreis Lüchow-Dannenberg“. Do 1994 roku M. Meyer zatrudniony był jako asystent badawczy w Instytucie badań archeologicznych Hesji w Büdingen. W 1994 roku został pracownikiem Katedry Prehistorii i Wczesnej Historii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Tam habilitował się w 2005 roku na podstawie rozprawy pt.: „Mardorf 23, Ldkr. Marburg-Biedenkopf. Archäologische Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelgebirgsraumes in den Jahrhunderten um Christi Geburt”. Następnie został tam zatrudniony jako Privatdozent. W latach 2005-2007 był kierownikiem działu ds. usług archeologicznych w Brandenburgii w Urzędzie Ochrony Zabytków i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Wünsdorf. Od 2008 roku jest profesorem archeologii prehistorycznej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Rozpoczął wówczas swoją niezwykle ważną misję w strukturach interdyscyplinarnego stowarzyszenia badawczego Das Exzellenzcluster 264 – Topoi (The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations). W klastrze doskonałości Topoi był początkowo zastępcą rzecznika Wolnego Uniwersytetu, a w kolejności – aż do 2019 roku – rzecznikiem klastra „Topoi” obok przedstawiciela Uniwersytetu Humboldta Gerda Graßhoffa.

Michael Meyer jest niezwykle aktywnym badaczem terenowym. W latach 1993-2001 brał udział w wykopaliskach osady Mardorf 23 z okresów lateńskiego i wpływów cesarstwa rzymskiego, a także w badaniach wykopaliskowych stanowisk ze środkowego neolitu w Bochowie (Gem. Niedergörsdorf). Przeprowadzał prace badawcze na osadach z okresu lateńskiego w Glienick, Lübesse i w Waltersdorf. Bierze także udział w projekcie badawczym Harzhorn, mającym na celu zbadanie pola bitewnego z czasów rzymskich.

Główne obszary badawcze M. Meyera to studia porównawcze nad dziejami społeczności z przełomu er zamieszkującymi tereny współczesnych ziem Polski i Niemiec. Stara się odnaleźć powiązania miedzy społecznościami kultur jastorfskiej i przeworskiej, badając migracje tak stylów, jak i również przedstawicieli tychże społeczności na tereny sąsiednich ugrupowań. Zainteresowany jest zagadnieniami  wczesnego i późnego neolitu Europy Środkowej.  Efektem tych studiów jest piśmiennictwo naukowe M. Meyera, na które składają się 2 monografie, 12 prac pod jego redakcją, 112 artykułów i  liczne recenzje. Jest także redaktorem dwóch serii wydawniczych i jednego czasopisma – „eTopoi. Journal for Ancient Studies”.

Profesor Michael Meyer jest członkiem Deutschen Archäologischen Instituts, Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem Nordöstlichen Mitteleuropa, członkiem Rady Doradczej Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Od 2003 roku jest członkiem zarządu Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg; w 2010 roku został prezesem tej organizacji. Sprawuje także funkcję Prezesa Förderverein des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg.

W 2019 roku został Doktorem honoris causa  Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego „Ion Creangă” w Kiszyniowie, Republika Mołdowy.

Profesor Michael Meyer od początku swojej kariery naukowej związany był bliską współpracą z polskimi archeologami. Wynikało to z jego zainteresowań badawczych, które łączyły się z obszarami współczesnej Polski. Na ich znaczenie wskazuje przebogata bibliografia oraz liczne cytowania w polskiej literaturze naukowej. Angażował się również w liczne inicjatywy badawcze oraz organizacyjne. Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych, w tym odbywających się cyklicznie po obu stronach Odry – warto wymienić cykl Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych współorganizowany z Oddziałem Lubuskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, czy cykl warsztatów ceramicznych organizowanych z Instytutem Archeologii UMCS oraz Instytutem Archeologii UAM. Współpracował także z Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu i Instytutem Archeologii UWr.

Zarówno działalność naukowa prof. dr. hab. Michaela Meyera, która stawia go w gronie najwybitniejszych współczesnych uczonych – archeologów, jak również jego bliskie i niezwykle serdeczne związki z Polską, połączone z zainteresowaniem badaniami archeologicznymi prowadzonymi w naszym kraju, w sposób szczególny predysponują go do otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego.

https://www.snap.org.pl/wp-content/uploads/Michael_Meyer_bibliografia-1.pdf

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.