Rozporządzenie z 27 lipca 2011 roku – zmiana

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje publiczne w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Uwagi należy zgłaszać do 18 lutego 2015 roku.

Projekt Rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków realizacji znajduje się pod adresem:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/wykaz-projektow-poddawanych-konsultacjom-publicznym/projekt-rozporzadzenia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-prowadzenia-prac-konserwatorskich.php

lub na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268952/katalog/12274574#12274574

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.