Wyniki konsultacji w sprawie Rozporządzenia z 27 lipca 2011 r.

Znamy już wyniki konsultacji publicznych w sprawie projektu zmiany Rozporządzenia z 27 lipca 2011 r. Proponowane zmiany spotkały się z negatywną oceną środowisk specjalistów, na działalność których będą one miały znaczny wpływ. MKiDN nie wycofało się jednak z samej idei nowelizacji Rozporządzenia, a jedynym skutkiem protestów ma być dodatkowy warunek zawarty w pozwoleniu, który zobowiąże wnioskodawcę “do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków” danych osoby “prowadzącej prace lub badania albo kierującej robotami budowlanymi oraz sprawujące nad nimi nadzór inwestorski, nie później niż  w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia”. Czyli w dalszym ciągu to inwestor będzie oceniał posiadanie kwalifikacji, a tym samym zniknie z pozwoleń utrwalony i akceptowany przez wszystkich zwyczaj, że kierownikiem badań jest specjalista.

Stanowisko MKiDN w sprawie konsultacji publicznych

Ale przynajmniej teraz już na pewno wiadomo, że chodzi o to, “by pomóc w osiągnięciu płynności przy realizacji projektów”, ponieważ “konieczność tej nowelizacji jest związana z perspektywą drugiej transzy finansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – źródło: Odnawianie zabytków będzie łatwiejsze?

I któż by mógł kiedyś podejrzewać, że nadmiar pieniędzy może być przekleństwem dla zabytków?

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.