Janusz K. Kozłowski laureatem Nagrody im. J. Kostrzewskiego

Jest nam bardzo miło przekazać Państwu informację, że Laureatem XVI edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2017 rok został Pan Profesor Janusz Krzysztof Kozłowski.

Gratulujemy!

Janusz Krzysztof Kozłowski (ur. 21 sierpnia 1936 roku w Krakowie) ukończył studia archeologiczne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957 roku. Następnie studiował w Institut de Paléontologie Humaine w Paryżu, gdzie w 1961 roku uzyskał stopień doktora. W 1967 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1984 roku profesora zwyczajnego.

Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetów w Liège, Brukseli i Ghent, Collège de France, Harvard University (Cambridge). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bordeaux i profesor honorowy UJ (2014).

Jest autorem lub współautorem kilkuset prac naukowych. Wykazał się też nieprzeciętnymi osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi, a w końcu także szczególną znajomością światowej literatury archeologicznej, dzięki czemu w swej twórczości naukowej mógł korzystać z dorobku najwybitniejszych badaczy z całego świata.

Profesor Janusz K. Kozłowski prowadził badania wykopaliskowe na wielu stanowiskach, m.in. w Polsce, Egipcie, Bułgarii, Grecji, Turcji, Czarnogórze, Maroko, Antylach, Kubie i na Słowacji. W swych zainteresowaniach naukowych koncentruje się na badaniach nad epoką kamienia, zwłaszcza nad przejściem od paleolitu środkowego do górnego, początkami Homo sapiens sapiens, zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym, neolityzacją Europy Centralnej, a także archeologią Ameryki Środkowej.

Jest członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych: członek Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczący International Council of Philosophy and Human Sciences UNESCO, członek Permanent Council of the Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques i przewodniczący Komisji 8 UISPP, honorowy członek British Prehistoric Society, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, członek Instituto Italiano de Preistoria e Protostoria.

Profesor Janusz K. Kozłowski jest także członkiem wielu zespołów redakcyjnych, np. „Geoarchaeology” (USA), „L’Anthropologie” (Francja), „Praehistoria” (Węgry), „Archaeology and Ethnology of Eurasia” (Rosja), „Prehistoire Europeene” (Belgia), „Mediterranean Archaeology and Archaeometry” (Grecja), „Eurasian Prehistory” (Polska-USA).

Profesor Janusz K. Kozłowski to najwybitniejszy współczesny polski badacz epoki kamienia w Polsce i w Europie.

Profesor Janusz K. Kozłowski Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego otrzymuje w uznaniu za całokształt twórczości badawczej i publicystycznej, wyróżniającej się niespotykanym zakresem i skalą oraz za rozpowszechnianie dorobku polskiej archeologii za granicą został.

Wybrane publikacje książkowe Janusza K. Kozłowskiego:

 • Paleolit na Górnym Śląsku, Wrocław 1964.
 • (z S. Kowalskim) Uwagi o podstawach klasyfikacji typologicznej narzędzi kamiennych, Kraków 1965.
 • Archeologia prahistoryczna, cz. II, Młodsza epoka kamienia, Kraków 1973.
 • Preceramic cultures in the Caribbean, Kraków 1974.
 • (z S.K. Kozłowskim) Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1975.
 • (z S.K. Kozłowskim) Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977.
 • Excavations in the Bacho Kiro Cave-final report (red.), Warszawa 1982.
 • (z A. Broglio) II Paleolitico, uomo, ambiente e culture, Milano 1987.
 • (z R. Desbrosse) Les hommes et les climats a l’age de mammouth, Paris 1988.
 • La Muataion: L’Homme de Neaderthal (red.), Liege 1988.
 • Les hommes et les climats à l’age de mammouth, 1989.
 • (z B. Ginterem) Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu, Warszawa 1990.
 • (z J. Kamieńską) Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen, Warszawa-Kraków.
 • L’art de la prehistoire en Europe orientale, Paris 1992.
 • Atlas du Neolithique europeen, vol. 1 (red.), Liege 1993.
 • (z M. Kaczanowską i S. Šišką) Neolithic and Eneolithic chipped stone industries from Šarišské Michaľany, eastern Slovakia. Linear Pottery, Bükk and Baden Cultures, Kraków 1993.
 • (z B. Ginterem) Predynastic settlement near Arman, Heidelberg 1994.
 • (z. B. Ginterem i M. Pawlikowskim) El Tarif – Frühe Keramik und Kleinfunde, Mainz 1998.
 • (z B. Ginterem i H. Laville) Temnata Cave, t. I-III, Kraków 1994.
 • (z P. Kaczanowskim) Wielka Historia Polski, t. I, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.
 • Encyklopedia Historyczna Świata, t. I, Prehistoria, Kraków 1999.
 • (z F. Djindjian i M. Otte) Le Paleolithique superieur en Europe, Paris 1999.
 • Complex of the Upper Palaeolithic sites near Moravany, Western Slovakia (red.), Kraków 1994-1999.
 • (z M. Kobusiewiczem red.) Recolonisation of the Great European Plain After the Pleniglanial, Kraków 2000.
 • (z R. Desbrosse) Les habitats prehistoriques. Des Australopitheques aux premiers agriculteurs, Paris 2002 (2 wydanie)
 • (z I. Yalcinkaya, M. Otte i O. Bar-Yosef) Okuzini: Final Palaeolithic Evolution in Southwest Anatolia, Liege 2002.
 • (z M. Otte) Prehistoire de la Grande Plaine du Nord de l’Europe, Liege 2002.
 • Wielka Historia Świata, t. I, Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2004.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłaszają XVI edycję Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego.

Regulamin Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Statuetka Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.