XXIX Walny Zjazd Delegatów SNAP

XXIX Walny Zjazd Delegatów SNAP odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu, ul. Cieszyńskiego 9, budynek dawnego Arsenału. Pierwszy termin Zjazdu: godz. 10.00, drugi termin – godz. 10.30.

Program XXIX Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich:

Wręczenie Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego Profesorowi Januszowi Krzysztofowi Kozłowskiemu

Przerwa

Uczczenie minutą ciszy pamięci archeologów zmarłych w ostatnim roku

 1. Otwarcie XXIX Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów SNAP.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór Sekretariatu Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Stwierdzenie ważności Zjazdu przez Komisję Mandatową.
 9. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziałów SNAP za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego SNAP w 2017 roku.
 11. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu Głównego SNAP za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SNAP.
 13. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej SNAP
 14. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SNAP.
 15. Sprawozdania Komisji powołanych przy Zarządzie Głównym SNAP.
 16. Sprawozdanie Komisji powołanej przez Zarząd Główny do zbadania sprawy zniszczenia stanowiska archeologicznego w Ustowie, woj. zachodniopomorskie.
 17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 18. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i nad absolutorium dla Zarządu Głównego SNAP za okres sprawozdawczy.
 19. Dyskusja programowa.
 20. Zgłaszanie uchwał i wniosków.
 21. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.
 22. Zamknięcie Zjazdu.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.