Rozporządzenie z 19 marca 2015 roku

Nastąpił początek końca ochrony zabytków w Polsce!

Wbrew opinii środowisk związanych z ochroną zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło rozporządzenie.
Nowelizacja obowiązuje od 20 marca 2015 roku.

Uczyniono to niewątpliwie w rekordowym tempie.

Rozporządzenie z 19 marca 2015 roku

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za podpisy pod e-petycją Protest przeciwko zmianie rozporządzenia – zabytki i prosimy o dalsze jej propagowanie i podpisywanie.
Państwa poparcie i opinie są dla nas niezwykle ważne i będą podstawą do podejmowania przez nas dalszych działań. Z pewnością nie zostawimy w spokoju sprawy nie tylko tego rozporządzenia, ale i wielu innych, które mają niekorzystny wpływ na dziedzictwo kulturowe naszego kraju.
Obecne nasze działania miały charakter interwencyjny, ponieważ wszyscy zostaliśmy zaskoczeni zarówno propozycją nowelizacji rozporządzenia, jak i szybkością przeprowadzenia tzw. konsultacji publicznych.

Nie może być tak, że o fundamentalnych dla ochrony zabytków zmianach decydują arbitralnie urzędnicy, kompletnie nie licząc się opinią ludzi, którzy prowadzą realne działania przy zabytkach (konsultacje).

O podjętych przez nas inicjatywach poinformujemy Państwa.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.