Protest przeciwko zmianie rozporządzenia

Czy jesteśmy świadkami początku końca ochrony zabytków w Polsce?

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich skierowało do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pani Małgorzaty Omilanowskiej – protest przeciwko zmianie rozporządzenia w zakresie prowadzenia prac specjalistycznych przy zabytkach. Protest ma formę listu otwartego, pod którym może podpisać się każdy.
Przeprowadzone przez Ministerstwo konsultacje publiczne i opiniowanie w sprawie zmiany Rozporządzenia ujawniły, że zdecydowana większość instytucji i osób, które wzięły w nich udział, a których działalność związana jest z ochroną zabytków, była przeciwna wprowadzaniu nowelizacji zaproponowanej przez MKiDN. Jednak to nie zniechęciło urzędników, a jedynym “ustępstwem” wobec protestujących ma być informowanie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, kto będzie je prowadził – bez konieczności składania dokumentów o posiadaniu przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji!
W liście wykazujemy, że wprowadzanie tych zmian nie ma na celu “ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej”, ani że nie istnieje w obecnym stanie prawnym “dysfunkcja dotycząca procedury zamówień publicznych”. Nasze wnioski wyciągnęliśmy na podstawie faktów – między innymi zapytaliśmy wojewódzkie urzędy ochrony zabytków, jaką ilość pozwoleń i postanowień związanych z koniecznością stosowania procedury zamówień publicznych wydali w 2014 roku – na przykład w przypadku badań archeologicznych to 0,21% wszystkich rozstrzygnięć!
Co więcej, jeszcze w 2012 roku, w odpowiedzi na interpelację poselską, Minister zdecydowanie bronił istniejącego rozwiązania i twierdził, że “sprawa kwalifikacji osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru nie może pozostać poza kontrolą organów administracji konserwatorskiej“.
Cóż zatem wpłynęło na tak diametralną zmianę stanowiska MKiDN?
Apelujemy zatem do Pani Minister, aby nie podpisywała nowelizacji Rozporządzenia , a przynajmniej przeprowadziła wcześniej konferencję uzgodnieniową z naszymi środowiskami, zwłaszcza że wprowadzenie proponowanych zmian będzie miało katastrofalne skutki dla ochrony zabytków.
Przyjęcie Rozporządzenia w zaproponowanej „formie” uważamy za początek końca ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce.

List otwarty do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoby oraz instytucje, które popierają nasze stanowisko przeciwko zmianie rozporządzenia prosimy o podpisywanie poniższej petycji:

Petycja popierająca stanowisko SNAP przeciwko zmianie rozporządzenia – zabytki

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.