Poselska interpelacja w sprawie poszukiwaczy skarbów

W imieniu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz środowiska archeologów dziękujemy Posłankom i Posłom za wystosowanie do Ministra kultury i dziedzictwa narodowego interpelacji poselskiej w sprawie planowanej liberalizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w części odnoszącej się do poszukiwań zabytków.

Szczególnie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie treści interpelacji i wyartykułowanie najistotniejszych kwestii.

Dziękujemy również Senatorowi Wojciechowi Koniecznemu za złożenie oświadczenia skierowanego do Ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie przebiegu prac nad ustawą.

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Poselska interpelacja w sprawie poszukiwaczy skarbów

  1. Pingback:Poszukiwacze skarbów kontra... (?) -