Kolejna zmiana rozporządzenia

Otrzymaliśmy projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Projekt zmiany rozporządzenia – sierpień 2015).

Sądząc po wstępnej lekturze treści projektu rozporządzenia sądzimy, że powinniśmy (przynajmniej archeolodzy) być zadowoleni.

Jednocześnie informujemy, że uchwalona została ustawa o tzw. deregulacji zawodów, odnosząca się m.in. do zawodów związanych z ochroną zabytków (art. 13).

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.