Protest w sprawie rozporządzenia

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękujemy za złożenie podpisów pod naszym protestem w sprawie zmiany rozporządzenia o prowadzeniu badań archeologicznych i konserwatorskich. Podpisało go 2424 osoby.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy podpisali się pod protestem w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Jednocześnie chcemy Państwa powiadomić, że podjęliśmy działania mające na celu zaskarżenie przepisów rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, stowarzyszeniom innym niż zawodowe (podobnie jak osobom fizycznym) nie przysługuje prawo wniesienia skargi konstytucyjnej na zapisy rozporządzenia. Zaskarżyć je mogliśmy jedynie za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego złożyliśmy do RPO stosowny wniosek, lecz do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy RPO w ogóle zajmie się tym problemem. Termin wniesienia skargi konstytucyjnej to 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zatem minął 21 czerwca.

W tej sytuacji musimy liczyć na to, że nowy rząd rozpocznie działania mające na celu wypracowanie systemu ochrony zabytków w Polsce. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich już teraz deklaruje swój czynny udział w tych pracach.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.