Z Otchłani Wieków, R. 67

Majowie – Rocznik 67 “Z Otchłani Wieków” został poświęcony czasowi w ich kulturze. Zapewne mało osób dzisiaj pamięta zamieszanie, jakie w grudniu 2012 roku spowodowało ujawnienie informacji o zakończeniu cyklu tzw. Długiej Rachuby Majów, które miało skutkować spełnieniem się przepowiedni o końcu świata. (…)

Poprzez bliższe opisanie kultury Majów chcieliśmy pokazać, na przykładzie roku 2012, proces nieprzerwanego kolonizowania i zawłaszczania elementów spuścizny intelektualnej społeczności niezachodnich przez współczesny zglobalizowany świat. We współczesnej zglobalizowanej popkulturze zagubione w dżungli, malowniczo prezentujące się ruiny miast Majów, pełnią taką samą rolę, jak przysypane piaskiem pustyni świątynie i piramidy egipskie, pochłonięte przez dżunglę egzotyczne dla Zachodu świątynie Angor Wat, szamańskie kamłania Ewenków, itd. (…) Badania dotyczące znajomości zjawisk na niebie w prekolumbijskiej Mezoameryce trwają i każdego roku archeoastronomowie, archeolodzy i epigraficy zdobywają nowe informacje. Niestety, starożytne rachuby kalendarzowe obrosły w szereg mitów lub nadinterpretacji, z jakimi i dzisiaj muszą zmagać się nowe generacje uczonych. Wszak archeologia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, nieustannie poszukującą nowych technik badawczych, nowych źródeł informacji i nowych narzędzi teoretycznych, umożliwiających pełniejsze zrozumienie procesów kulturowych w przeszłości (z: “Wprowadzenia”).

Otagowano , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.