Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego – 18. edycja

Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, które niniejszym ogłasza jej 18. edycję – za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii oraz o kulturze materialnej ziem polskich – za 2016 rok.

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku – pisemnie na adres: Zarząd Główny SNAP, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź; drogą elektroniczną na adres e-mail: snap@snap.org.pl.

Bliższe informacje oraz regulamin Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego znajdują się na stronie: Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego.

Dotychczasowymi Laureatami Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego byli:

2014 – Krystyna Trzcińska – archeolog
2012 – Michał Brzostowicz – archeolog
2010 – Katarzyna Kobylecka – dziennikarka
Wojciech Pastuszka – Archeowieści
Krzysztof Walenta – archeolog
2008 – Maria Miśkiewicz – archeolog
2006 – Jacek Wrzesiński – archeolog
2004 – Henryk Machajewski – archeolog
2002 – Sławomir Sałaciński – archeolog
2000 – Aleksandra Szymańska – archeolog
1998 – Wojciech Borkowski – archeolog
1996 – Aleksander Bursche – archeolog
1994 – Eugeniusz Cnotliwy – archeolog
Piotr Słowikowski – filmowiec
1992 – Andrzej Kokowski – archeolog
1990 – Marian Głosek – archeolog
1988 – Wiesław Zajączkowski – archeolog
1986 – Bogusław Abramek – archeolog
1984 – Danuta Jaskanis – archeolog
Jan Jaskanis – archeolog
wyróżnienie: Janusz Wieczorek – artysta plastyk
1982 – Stefan Woyda – archeolog

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.