Komisja do spraw Statutu SNAP

Przewodniczący:
dr Wojciech Brzeziński

Członkowie:
dr Tadeusz Baranowski
dr Wojciech Borkowski
dr hab. prof. UKSW Zbigniew Kobyliński
mgr Hanna Pilcicka-Ciura

Możliwość komentowania została wyłączona.