XXX Zjazd Delegatów SNAP

Jubileuszowy – XXX Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich odbył się 8 czerwca 2019 roku w Łodzi. Poprzedzony został sesją z okazji 30. lat istnienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, która miała miejsce 7 czerwca 2019 roku, na Uniwersytecie Łódzkim, przy ul. Lindleya 3/5.

Kolegom z Oddziału SNAP w Łodzi bardzo dziękujemy za zorganizowanie sesji, uroczystości i Zjazdu, a władzom Uniwersytetu Łódzkiego dziękujemy za ugoszczenie nas.

Program Sesji z okazji 30. lat istnienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

7 czerwca 2019 roku

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

11.30 – Powitanie uczestników

11.45 – Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego SNAP – dr. hab. Krzysztofa Walenty

11.50 – Działalność SNAP w zakresie prawa odnoszącego się do ochrony dziedzictwa archeologicznego – mgr Alina Jaszewska

12.00 – Naukowe Towarzystwa Archeologów przed powstaniem SNAP – prof. Maria Magdalena Blombergowa

12.20 – 30 lat Oddziału SNAP w Gdańsku – mgr Renata Wiloch-Kozłowska

12.40 – 30 lat Oddziału Górnośląskiego SNAP – mgr Radosław Zdaniewicz

13.00 – 19 lat Oddziału Lubuskiego SNAP – mgr Alina Jaszewska

13.20 – Przerwa kawowa

14.00 – 30 lat Oddziału SNAP w Łodzi – dr Aldona Andrzejewska

14.20 – 30 lat Oddziału SNAP w Olsztynie – dr hab. Mirosław Hoffmann

14.40 – 30 lat Oddziału Zachodniopomorskiego SNAP – dr Anna B. Kowalska

15.00 – 30 lat Oddziału Wielkopolskiego SNAP – dr. hab. Jacek Wierzbicki

15.20 – 30 lat Oddziału SNAP w Warszawie – mgr Hanna Pilcicka-Ciura

15.40 – 30 lat Oddziału SNAP we Wrocławiu – dr hab. Artur Błażejewski

16.00-18.00 – Przerwa obiadowa i przejazd do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rogowska 26, 91-519 Łódź

18.00 – Spotkanie koleżeńskie

Program XXX Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Łódź, 8 czerwca 2019 roku

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wręczenie Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego.
 3. Przerwa.
 4. Uczczenie minutą ciszy pamięci archeologów zmarłych w ostatnim roku.
 5. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 6. Wybór Sekretariatu Zjazdu.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji Mandatowej.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Stwierdzenie ważności Zjazdu przez Komisję Mandatową.
 12. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziałów za 2018 rok.
 13. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego SNAP w 2018 roku.
 14. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu Głównego SNAP.
 15. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 16. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej.
 17. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 18. Sprawozdania Komisji powołanych przy Zarządzie Głównym SNAP
 19. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 20. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i nad absolutorium dla Zarządu Głównego za okres sprawozdawczy.
 21. Wybory Prezesa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.
 22. Wybory członków Zarządu Głównego SNAP.
 23. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej.
 24. Wybory Komisji Kwalifikacyjnej.
 25. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
 26. Ogłoszenie i zatwierdzenie wyników wyborów.
 27. Dyskusja programowa.
 28. Zgłaszanie uchwał i wniosków.
 29. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.
 30. Zamknięcie Zjazdu.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.