XXVIII Walny Zjazd Delegatów SNAP

XXVIII Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów SNAP odbył się 10 czerwca 2017 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy Dyrekcji Instytutu za umożliwienie nam zorganizowania Zjazdu. Koleżankom i Kolegom z Oddziału SNAP w Łodzi dziękujemy za przygotowanie Zjazdu i jak zwykle wspaniałą atmosferę.

Program Zjazdu był następujący:

Wręczenie Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego dla Fabryki Sztuk w Tczewie

Przerwa

Uczczenie minutą ciszy pamięci archeologów zmarłych w ostatnim roku

 1. Otwarcie XXVIII Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów SNAP.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór Sekretariatu Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Stwierdzenie ważności Zjazdu przez Komisję Mandatową.
 9. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziałów SNAP za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego SNAP w 2016 roku.
 11. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu Głównego SNAP za 2016 rok.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SNAP.
 13. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej SNAP
 14. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SNAP.
 15. Sprawozdania Komisji powołanych przy Zarządzie Głównym SNAP: Komisji ds. zmiany Statutu SNAP, Komisji ds. legislacji.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i nad absolutorium dla Zarządu Głównego SNAP za okres sprawozdawczy.
 18. Przedstawienie kandydatur na Członków Honorowych SNAP: prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa, dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. dr hab. Marian Głosek, prof. dr hab. Jerzy Kmieciński, prof. dr hab. Karol Myśliwiec, dr Elżbieta Szydłowska.
 19. Sprawa rozwiązania Oddziałów SNAP.
 20. Dyskusja programowa.
 21. Zgłaszanie uchwał i wniosków.
 22. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.
 23. Zamknięcie Zjazdu.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.