XXVII Zjazd Delegatów SNAP

XXVII Zjazd Delegatów SNAP odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Pierwszy termin Zjazdu: godz. 9.30, drugi termin – godz. 10.00.

Zjazd zostanie poprzedzony konferencją “Archeologia współczesności” oraz promocją 1 tomu serii wydawniczej Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej, które odbędą się 17 czerwca 2016 roku.

Program XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich:

Wręczenie Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego Profesorowi Mykolasowi Michelbertasowi

Przerwa

Uczczenie minutą ciszy pamięci archeologów zmarłych w ostatnim roku

 1. Otwarcie XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów SNAP.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór Sekretariatu Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Stwierdzenie ważności Zjazdu przez Komisję Mandatową.
 9. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziałów SNAP za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego SNAP w 2015 roku.
 11. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu Głównego SNAP.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SNAP.
 13. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej SNAP
 14. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SNAP.
 15. Sprawozdania Komisji powołanych przy Zarządzie Głównym SNAP: Komisji ds. zmiany Statutu SNAP, Komisji ds. legislacji, Komisji ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i nad absolutorium dla Zarządu Głównego SNAP za okres sprawozdawczy.
 18. Wybory Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.
 19. Wybory członków Zarządu Głównego SNAP.
 20. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej SNAP.
 21. Wybory Komisji Kwalifikacyjnej SNAP.
 22. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego SNAP.
 23. Ogłoszenie i zatwierdzenie wyników wyborów.
 24. Dyskusja programowa.
 25. Zgłaszanie uchwał i wniosków.
 26. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.
 27. Zamknięcie Zjazdu.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.