XVII edycja Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt ogłosić XVII edycję (za 2019 rok) Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego.

Statuetka Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Nagroda nawiązuje do działalności i twórczości Profesora Józefa Kostrzewskiego. Będzie ona przyznawana w tych dziedzinach nauki, które On uprawiał.

Nagroda została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w 1982 roku i wznowiona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w 1991 roku. Od początku współfundatorem Nagrody jest Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obecnie: Wydział Archeologii), którego współtwórcą był m.in. Patron Nagrody.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata i może honorować:

  • odkrycia naukowe z zakresu archeologii dokonane przez badania wykopaliskowe na ziemiach polskich mające szczególne znaczenie dla rozwoju badań nad pradziejami tych ziem lub początkami państwa polskiego,
  • prace naukowe publikowane o charakterze monograficznym lub syntetycznym, obejmujące tematyką ziemie polskie lub inne,
  • całokształt twórczości badawczej i publicystycznej wyróżniający się zakresem i skalą.

Nagroda może być przyznawana wyłącznie osobom lub zespołom osób fizycznych, także za działalność i prace wcześniej wyróżnione w inny sposób. Prace stanowiące podstawę do wniosku o przyznanie Nagrody mogą być przedstawiane w formie oryginalnej lub pod postacią dokumentacji i szczegółowych opisów.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich serdecznie zapraszamy Państwa, wszystkie instytucje i organizacje archeologiczne do zastanowienia się nad kandydatami do Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego i do złożenia odpowiednich wniosków do 31 marca 2020 roku na adres Zarządu Głównego SNAP w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, lub e-mailem na adres: snap@snap.org.pl.

dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski – Prezes ZG SNAP

dr hab. prof. UAM Jacek Wierzbicki – Sekretarz Generalny ZG SNAP

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.