Wystarczy wykształcenie średnie?

Zarząd Główny SNAP wystosował do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie pismo w sprawie konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. zabytków archeologicznych.

Podstawowym warunkiem tegoż konkursu jest legitymowanie się wykształceniem… średnim (sic!), a dopiero uzupełniająco wyższym. Sprawa jest o tyle zadziwiająca, że uprawnienia archeologa można zdobyć dopiero mając ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Wydawałoby się, że do urzędów konserwatorskich, które otrzymują coraz więcej uprawnień kontrolnych, powinny trafiać osoby nie tylko z odpowiednim wykształceniem, ale również doświadczeniem – w przypadku archeologii zwłaszcza z terenowym. Tego typu działania z pewnością nie podnoszą – a nawet nie utrzymują – rangi urzędów konserwatorskich.

Pismo trafiło również do wiadomości Ministra Jarosława Sellina, Minister Magdaleny Gawin oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

Pismo SNAP do WMKZ w sprawie konkursu

Odpowiedź Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.