Praktyki archeologiczne – 12 miesięcy

Praktyki archeologiczne – zachowano wymóg 12 miesięcy

Informujemy, że uwagi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w sprawie zniesienia wymogu praktyk w zakresie badań archeologicznych zostały uwzględnione i zachowano ich wymóg w dotychczasowym wymiarze – 12 miesięcy.

Stało się tak m.in. na skutek obecności przedstawicieli SNAP – prof. Zbigniewa Kobylińskiego (Prezesa) i mgr Aliny Jaszewskiej (Wiceprezesa), jako jedynych reprezentantów środowiska archeologów – na międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej 20 września 2013 roku w Warszawie, na którą zaproszono także zainteresowane podmioty. Nasze argumenty były na tyle ważkie, że podjęto na niej decyzję o dodatkowym spotkaniu pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bowiem to właśnie MKiDN wnioskowało za zniesieniem praktyk dla archeologów.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków oraz Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa za poparcie naszego stanowiska.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.