Szczecin od średniowiecza do współczesności

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszą publikacją Muzeum Narodowego w Szczecinie, w której opracowane zostały wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na Podzamczu w Szczecinie. Pozycję tę można pobrać w wersji elektronicznej.

CIVITAS ET URBS, Szczecin od średniowiecza do współczesności, Kwartał I, TOM I

Celem projektu: “Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności” była publikacja źródeł pozyskanych metodami archeologicznymi na obszarze dzisiejszego Podzamcza – nadodrzańskiej części Starego Miasta. Pełne opracowanie wyników wykopalisk przeprowadzonych w tym rejonie Szczecina wpłynie z pewnością na weryfikację dotychczasowych poglądów dotyczących procesu kształtowania się miasta. Jest to jednakże ogromne przedsięwzięcie wymagające czasu, żmudnej pracy nad różnymi kategoriami źródeł i współpracy interdyscyplinarnej, dlatego na początek skupiliśmy uwagę na najmniejszym z kwartałów szczecińskiego Podzamcza. Mamy nadzieję, że publikacja spełni oczekiwania naukowców i miłośników dawnego Szczecina, a wprowadzenie do obiegu naukowego wyników naszych rozważań nad kwartałem I będzie podstawą rozwoju dalszych badań dziejów i kultury naszego miasta i – szerzej – nadbałtyckiej części Europy.

Szczecin 2019

ISBN 978-83-63365-70-7

CIVITAS ET URBS, Szczecin od średniowiecza do współczesności, Kwartał I, TOM II

Szczecin – osada, gród, miasto, forteca, stolica Pomorza Zachodniego – tak w kilku słowach można scharakteryzować etapy rozwoju Szczecina od jego powstania w VIII stuleciu do dnia dzisiejszego. Pod tymi pojęciami kryje się szereg momentów przełomowych, ważnych dla mieszkańców miasta wydarzeń politycznych i przemian społecznych rzutujących bezpośrednio na rozwój urbanistyczny, gospodarczy i kulturalny, zarówno samego ośrodka, jak i całego regionu. Archeologia, jako jedna z najmłodszych dziedzin historycznych, włączyła się do badań nad średniowiecznymi dziejami Szczecina około połowy XIX wieku. Rozpoczęły się pierwsze, z dzisiejszego punktu widzenia – amatorskie prace wykopaliskowe, które wniosły nową jakość, zwłaszcza w studiach nad kulturą życia codziennego i wytwórczością rzemieślniczą. Zniszczenia wojenne wynikające z intensywnych nalotów alianckich w końcowej fazie działań wojennych przyczyniły się do podjęcia szeroko płaszczyznowych badań archeologicznych na terenie miasta. Ich wyniki częściowo zostały już wprowadzone do obiegu naukowego, większość jednak nadal oczekuje na opracowanie i publikację.

Szczecin 2019

ISBN 978-83-63365-75-2

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.