Reduta Ordona – walka o jej zachowanie

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą wydaną przez współpracujące ze sobą warszawskie organizacje społeczne – jest ich aż 14(!), w tym Oddział SNAP w Warszawie. To rzadka sytuacja, aby tyle bytów skupiło się wokół jednego celu. Chociażby dlatego warta jest uwagi i godna podziwu. Ale i cel jest szczytny. Co uzasadniają m.in. we wstępie:

“Komitet tworzy unikalna społeczność czternastu organizacji, które od ponad siedmiu lat działają w jednym kierunku – ratowania, godnego upamiętnienia bohaterów i bezcennych pozostałości po miejscu walk z okresu Powstania Listopadowego. Połączyła nas Reduta Ordona, chociaż udzielamy się w różnych obszarach związanych z kulturą, edukacją czy ochroną zabytków. Łączy nas społeczny zapał, poczucie obowiązku pozostawienia dla przyszłych pokoleń odpowiednio zorganizowanego miejsca pamięci. Zabiegamy, żeby powstało tu zarówno mauzoleum chroniące szczątki poległych, jak i nowoczesne centrum muzealno-edukacyjne, zachęcające do poznania historii żywej, tworzące zaplecze dla aktywności społecznej, chroniące materialne dziedzictwo badań archeologicznych w miejscu ich przeprowadzenia. Dążymy do pozostawienia odkrytych pozostałości Reduty nr 54 w możliwym jeszcze do odtworzenia kształcie – w nowatorskim połączeniu dokumentacji archiwalnej, mickiewiczowskiej Reduty Ordona i kilku tysięcy artefaktów odnalezionych w miejscu boju. Naszym społecznym i ludzkim obowiązkiem jest nie tylko dbałość o pamięć historyczną, ale również wskazanie rozwiązań ochrony Reduty”.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.