Reduta Ordona jest coraz bliżej ocalenia dzięki działaniom społecznym

Reduta Ordona jest coraz bliżej ocalenia, ponieważ wieloletnie działania mające na celu objęcie ochroną prawną Reduty Ordona w Warszawie, które zapoczątkowane zostały w 2014 roku wnioskiem SNAP o jej wpis do rejestru zabytków nieruchomych, zyskały obecnie solidne podstawy. Dzisiaj, tj. 26 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi złożone na decyzję Ministra Kultury i i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2016 roku,  utrzymującą w mocy wpis do rejestru zabytków nieruchomych Miejsce Walki Stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego, dokonany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzją z 12 września  2016 roku. Oczywiście to jeszcze nie koniec walki, ponieważ strony mogą odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jesteśmy jako SNAP bardzo dumni, a jednocześnie chcemy podkreślić, że stało się to dzięki zaangażowaniu Oddziału SNAP w Warszawie i działaniom realizowanym przez Prezes Oddziału – Hannę Pilcicką-Ciura, którą wspierał Zarząd Oddziału, a na etapie przygotowania wniosku o wpis do rejestru – Sebastian Tyszczuk. Nieocenioną pomocą była współpraca ze społecznym opiekunem zabytków i znawcą problematyki fortyfikacji wojskowych XIX-XX wieku – p. Stefanem Fuglewiczem oraz warsavienistą, społecznym opiekunem pamięci o Reducie Ordona – p. Arturem Nadolskim.

Dla nas, jako Stowarzyszenia niezwykle cennym doświadczeniem była również współpraca z wieloma organizacjami społecznymi skupionymi wokół Komitetu Zachowania Reduty Ordona oraz wieloma osobami wspierającymi nasze działania.

Niewątpliwie jest to zwycięstwo zjednoczonego ruchu społecznego wokół wspólnej idei ocalenia przed zabudową miejsca pamięci narodowej.

https://www.facebook.com/ochocianie/?hc_ref=ARRXBNQeLlmjT4bSdfKOLFMSilZw2jFwmpHU7kS9QnU599-q8zrtqqVPfThUiWHgxLY&fref=nf&__tn__=kC-R

Teren wpisany do rejestru zabytków – Miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (26 listopada 1830 – październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.