Nowe władze SNAP – XXX Walny Zjazd w Łodzi

Na XXX – jubileuszowym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, który odbył się 8 czerwca 2019 roku w Łodzi (gościł nas Uniwersytet Łódzki) zostały wybrane nowe władze: Prezes Zarządu Głównego, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński i Komisja Kwalifikacyjna.

Skład Zarządu Głównego SNAP w kadencji 2019-2021

Prezes Zarządu Głównego SNAP – dr hab. prof UAM Andrzej Michałowski (Oddział Wielkopolski)

Wiceprezes – dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski (Oddział we Wrocławiu)

Wiceprezes – mgr Alina Jaszewska (Oddział Lubuski)

Sekretarz Generalny – dr hab. prof. UAM Jacek Wierzbicki (Oddział Wielkopolski)

Skarbnik – dr Daniel Żychliński (Oddział Wielkopolski)

mgr Aleksander Andrzejewski (Oddział w Łodzi)

dr Janusz Budziszewski (Oddział w Warszawie)

mgr Andrzej Jaskuła (Oddział w Warszawie)

mgr Jacek Koj (Oddział Górnośląski)

dr hab. Anna B. Kowalska (Oddział w Szczecinie)

mgr Aleksander Kwapiński (Oddział w Gdańsku)

dr hab. Krzysztof Walenta (Oddział w Łodzi)

mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Oddział w Gdańsku)

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2021

mgr Mirosław Ciesielski – Przewodniczący (Oddział Lubuski)

mgr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Sekretarz (Oddział w Olsztynie)

mgr Beata Badura (Oddział Górnośląski)

mgr Piotr Piekarz (Oddział w Warszawie)

mgr Radosław Zdaniewicz (Oddział Górnośląski)

Skład Sądu Koleżeńskiego kadencji 2019-2021

dr Olgierd Ławrynowicz – Przewodniczący (Oddział w Łodzi)

mgr Sławomir Kałagate (Oddział Lubuski)

mgr Leszek Kotlewski (Oddział w Olsztynie)

mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Oddział w Warszawie)

mgr Piotr Wawrzyniak (Oddział Lubuski)

Skład Komisji Kwalifikacyjnej kadencji 2019-2021

prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa – Przewodnicząca (Oddział w Łodzi)

mgr Beata Górska-Grabarczyk – Sekretarz (Oddział w Łodzi)

dr Aldona Andrzejewska (Oddział w Łodzi)

mgr Patryk Chudzik (Oddział we Wrocławiu)

dr Paulina Suchowska-Ducke (Oddział Wielkopolski)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.