Nowe Rozporządzenie – komentarze, cz. 4 – pytanie do MKiDN

Tematem komentarza będzie księga wieczysta.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…), a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001609/O/D20181609.pdf, wprowadza konieczność podania numeru księgi wieczystej (par. 9, ust. 1 pkt 3) we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, o czym już wcześniej wspominaliśmy.

Ponieważ Rozporządzenie działa wstecz, czyli do wniosków, które zostały złożone przed jego wejściem w życie, a nie zostały rozpatrzone, stosuje się zapisy nowego Rozporzadzenia (par. 24), możemy już ocenić skutki niektórych przepisów.

I dlatego mamy pytanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • jaki jest cel wprowadzenia konieczności podawania numeru księgi wieczystej we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych?

Jest to pytanie zasadne zwłaszcza w przypadkach, gdy prowadzenie badań archeologicznych dotyczy inwestycji liniowych, co może skutkować liczbą nawet 1000 numerów!!!

Z zebranych dotąd opinii kilkudziesięciu archeologów wnioskujemy, że podawanie numeru księgi wieczystej do niczego nie służy. Zgadzamy się z tym, tym bardziej, że wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. Ale archeolodzy mogą mieć odmienne zdanie, zatem zapytaliśmy również inspektorów ds. archeologii w niektórych urzędach konserwatorskich, do czego potrzebny jest im numer księgi wieczystej. Okazało się, że… do niczego.

Zatem bardzo prosimy Ministerstwo o wyjaśnienie, jaka idea przyświecała wprowadzeniu tego zapisu.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.