Nieinwazyjne badania Doliny Dolnego Bugu

Oddział w SNAP w Warszawie otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra: Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych na realizację projektu “Nieinwazyjne badania archeologiczne Doliny Dolnego Bugu z zastosowaniem technologii lotniczego skaningu laserowego LiDAR”.

logo projekt MKiDN                       nid

Dolina Dolnego Bugu to jeden z najbardziej interesujących dla dziedzictwa kulturowego mezoregionów w Polsce. Bug od pradziejów stanowił intensywnie uczęszczany szlak handlowy, wzdłuż jego brzegów skupiało się osadnictwo. Jednak znaczna część tego obszaru, a zwłaszcza obszary zalesione oraz zalewowe nie były jak dotąd poddane dokładnej prospekcji terenowej, także w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski. Dotyczy to również kęp i wysp na rzece, co do których źródła historyczne sugerują, że osadnictwo na nich mogło istnieć m.in. w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych.
Zarówno w Polsce, jak i w Europie rzeki oraz ich doliny nigdy nie były przedmiotem większych projektów badawczych, mających na celu rozpoznanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Perspektywicznym celem projektu jest zainicjowanie badań osadniczych doliny Bugu, które wyjaśniłyby rolę tej rzeki w różnych okresach historycznych, od neolitu po nowożytność.
Zatem obecnie realizowany projekt to pierwszy etap przekrojowych badań osadnictwa w dolinie Bugu. W tym etapie badania obejmą pas doliny rzeki o łącznej powierzchni 90 km2, którego centralnym punktem jest miasto Brok. Podstawowym zadaniem będzie nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych i obiektów o własnej formie terenowej (znanych oraz nowych), określenie ich dokładnej lokalizacji, rodzaju formy terenowej, stanu zachowania oraz zagrożeń. Zostanie to wykonane z zastosowaniem technologii lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) oraz weryfikacji w terenie. Zastosowana metoda umożliwi rozpoznanie zasobów kulturowych w znacznie krótszym czasie i przy dużo mniejszym nakładzie pracy w porównaniu do metod tradycyjnych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.