Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii

Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology – Polish Chapter (CAA PL), Komisja ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji przez Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Oddział SNAP w Warszawie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie byli organizatorami konferencji o zastosowaniu najnowszych technik dokumentacyjnych w archeologii, która odbyła się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 12 i 13 czerwca 2014 roku.

Program konferencji

Księga abstraktów

 

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku, w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa pt. “Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii – szansa, czy pułapka”. Organizatorami konferencji była Komisja ds. Innowacyjnych Technik Prospekcji i Dokumentacji przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology – Polish Chapter (CAA Poland), Oddział SNAP w Warszawie i Państwowe Muzeum Archeologiczne.
Do udziału w konferencji zaproszono dr Stephena Davisa z University College of Dublin, który został jej key-speakerem. Program dwudniowej konferencji przewidywał pięć sesji tematycznych, plenerowe pokazy i okrągłostołową dyskusję, prowadzoną przez zaproszonych gości. Do udziału w obradach zapisało się 139 uczestników.
Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko wysoka frekwencja, ale przede wszystkim liczny udział archeologów młodego pokolenia. Cieszył także aktywny udział reprezentantów wyższych uczelni, pracowników Polskiej Akademii Nauk i środowiska konserwatorskiego. Należy podkreślić udział silnej reprezentacji pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej z dr hab. inż. Katarzyną Osińską-Skotak, Kierownikiem Zakładu Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na czele. Obradom towarzyszyła pogodna, twórcza atmosfera.
Dużym sukcesem konferencji był wysoki poziom wygłoszonych referatów. Zwieńczeniem obrad plenarnych była dyskusja “okrągłostołowa”, poprowadzona przez grono gości zaproszonych przez Organizatorów Konferencji. Za stołem siedli: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (PAN/UKSW), dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak (PW), dr Stephen Davis (University College Dublin), dr Janusz Budziszewski (UKSW) i dr Jerzy Sikora (UŁ). Wygłoszone opinie dotyczące kwestii teledetekcji i rozwoju technik dokumentacyjnych rozgrzały otwartą dyskusję.
W drugim dniu konferencji odbyły się plenerowe pokazy. Zorganizowane zostały w Łazienkach Królewskich, na terenie Dziedzińca Południowego Starej Pomarańczarni. W czasie ich trwania zademonstrowane zostały niemal wszystkie techniki dokumentacyjne: zdjęcia lotnicze z użyciem drona (RoboSklep, Olsztyn), zastosowania GPS i tachimetrów najnowszej generacji (Geomatic – Roman Łopaciuk), skaningu laserowego 3D (Geotronics), skaningu przy użyciu skanerów nowej generacji FARO ARM (TPI), skaningu światłem strukturalnym (Smarttech), skaningu laserowego 3D (Incedo3D, Andrzej Gołembnik), fotogrametrii krótkiego zasięgu (Incedo3D, Andrzej Gołembnik).
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału, który jest pierwszym dokumentem potwierdzającym udział w serii konferencji organizowanych praz Zarząd SNAP i CAA Poland, dotyczących zmian metodyki badawczej i zastosowania innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji w archeologii. Kolejna konferencja, planowana na jesień 2014 roku, nosi roboczy tytuł: “Kopać – jak to łatwo powiedzieć” i dotyczyć będzie aspektów niezbędnych zmian metodyki terenowych prac wykopaliskowych, uwzględniających zastosowanie nowych technik pomiarowych, sposobów cyfrowej rejestracji obrazu i rozwoju przestrzennych baz danych.
Dziękujemy CAA Poland, a w szczególności panu Kasprowi Hanusowi za współorganizację, wszystkim uczestnikom i firmom wspierającym, a także pani Hannie Pilcickiej-Ciura, Prezes SNAP Oddział w Warszawie, za nieocenioną pomoc przy organizacji konferencji, Dyrekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego za użyczenie sali wykładowej i Dyrekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za wydzielenie bezpiecznej przestrzeni dla lotów i udostępnienie schronienia dla prezentacji drogiego sprzętu w czasie opadu deszczu, we wspaniałym wnętrzu Pomarańczarni.

Do zobaczenia jesienią.

Andrzej Gołembnik

Informacja konferencja

Szanowni Państwo! Zakończył się etap rekrutacji wystąpień i z nieskrywaną satysfakcją informujemy, że liczba przysłanych propozycji pozwoliła nam zbudować zwarty i wartościowy program obrad plenarnych. Z zadowoleniem przyjęliśmy także fakt, że liczba zgłoszeń przekroczyła możliwość fizycznego pomieszczenia chętnych w sali obrad Państwowego Muzeum Archeologicznego już w pierwszym okresie ich przyjmowania. Zatem zainteresowanie tematyką Konferencji przerosło nasze najśmielsze przewidywania. Cieszy nas to niezmiernie. Jednocześnie chcemy poinformować, że konieczność wyboru referatów oznaczała dla nas przykry obowiązek rezygnacji z części nadesłanych propozycji. Uznając wszelako, że niemal wszystkie zasługiwały na uznanie, składamy ich autorom propozycję zmianę formy prezentacji na wersję posterową. Każdy z zainteresowanych dostanie w tej sprawie list, w którym określone będą warunki techniczne. W przypadku odrzucenia naszej propozycji, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w konferencji i wycofania wpisowego. Mając do dyspozycji wiele interesujących, ważnych dla archeologii wystąpień, zdecydowaliśmy się przedłużyć sesję plenarną o dwie godziny, umieszczając pięć referatów w drugim dniu Konferencji. W naszej opinii decyzja ta służy podniesieniu jej wartości. Niemniej jednak dłuższy czas obrad plenarnych i nadspodziewanie wysoka frekwencja zmusiły nas do zmiany formuły części plenerowej, w czasie której zaawansowane metody zademonstrowane miały być w praktyce. Uznaliśmy, że odbędą się one w formie zestawu “ćwiczeń”, których efektem będzie kompletna rejestracja, zawierająca przykład twórczego połączenia różnych technik dokumentacyjnych. Uczestnicy pokazu wezmą udział w czynnościach związanych z powstawaniem tej dokumentacji, mając przy tym szansę wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Efekt tej pracy zostanie przez organizatorów opracowany i dołączony jako appendix do planowanej publikacji materiałów konferencyjnych. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą inicjatywą. Każdy z nas i – jak sądzimy – każdy z uczestników Konferencji ma świadomość, że oto nie tylko udało się zorganizować wydarzenie ważne z naukowego punktu widzenia, ale także, że będzie to spotkanie bez precedensu. Bowiem w wyniku wysiłku ludzi młodszego i starszego pokolenia, a także w wyniku twórczej i przepojonej wzajemnym szacunkiem współpracy dwóch organizacji społecznych udało się reanimować entuzjazm tworzenia – czyli jedyny stan, w którym uprawiana przez nas dyscyplina nauki – archeologia – może się rozwijać. Możliwość przeprowadzenia Konferencji w Państwowym Muzeum Archeologicznym pozwala uznać ten sukces za nieprzypadkowy. Bogatsi o obecne doświadczenia możemy dziś powiedzieć, że warszawskie spotkanie będzie pierwszą konferencją z planowanego cyklu tego typu przedsięwzięć, a przewidziana na zakończenie dyskusja określi ramy przyszłego postępowania. Chcemy bowiem, aby program i forma przyszłych spotkań ustalana była przy udziale wszystkich zainteresowanych. Pozwalamy sobie także zwrócić się do tych z Państwa, którzy zgłosili swój udział, a nie wnieśli opłaty rejestracyjnej, o uzupełnienie tego obowiązku. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy przyjęli zasadę, w myśl której osoby biorące udział w organizacji konferencji (na różnych jej etapach) mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z takowej opłaty. Kwestia ta musi być jednak jednoznacznie rozstrzygnięta z osobami organizującymi Konferencję.

Jeżeli potrzebują Państwo faktury proszę przesłać informacje z danymi na adres e-mail: snapsekretariatwaw@wp.pl.

Z wyrazami szacunku, Andrzej Gołembnik, Kasper Hanus

informacja_konferencja_nowoczesne_techniki

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.