Nagroda im. Ryszarda Wołągiewicza

Laureatami XII edycji Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza zostali:

dr hab. Kalina Skóra i dr hab. Prof. UW Adam Cieśliński.

Gratulujemy!

Nagroda została przyznana za bogaty dorobek naukowy Laureatów, na który składają się monografie, artykuły w czasopismach, redakcje opracowań zbiorowych o zasięgu międzynarodowym, a także udział w grantach naukowych, chronologicznie związanych z młodszym okresem przedrzymskim oraz okresem wpływów rzymskich. Istotne znaczenie miało także zaangażowanie Laureatów w działalność popularyzującą naukę.

Kapituła XII edycji nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza w składzie:

– dr Agnieszka Matuszewska – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich,

– dr hab. prof. US Marcin Majewski – Wiceprezes,

– mgr Sławomir Słowiński – Wiceprezes,

– dr Paulina Romanowicz – Skarbnik,

– mgr Joanna Strzelczyk – Sekretarz,

– dr hab. Anna Bogumiła Kowalska – Wiceprezes Zarządu Głównego SNAP.

Decyzja została podjęta jednogłośnie na zebraniu Kapituły Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza, 6 czerwca 2024 roku.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.