Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego za 2014 rok

Krystyna Trzcińska została Laureatką Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego za 2014 rok.
Mgr Krystyna Trzcińska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, a także od kilkudziesięciu lat pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu popularyzację badań archeologicznych, szczególnie na terenie Borów Tucholskich. Jest autorką wielu opracowań popularnonaukowych oraz wystaw w małych, regionalnych muzeach, domach kultury i szkołach z terenu Pomorza Gdańskiego. Jest też animatorką wielu imprez, w tym Dni Kasztelańskich w Raciążku koło Tucholi. Od wielu lat – w oparciu o Stację Archeologiczną Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach – prowadzi archeologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Borów Tucholskich. Jej najważniejszym dziełem jest stworzenie rezerwatu archeologicznego na grodzisku w Raciążu, który obejmuje teren grodziska wraz z przyległym cmentarzyskiem. Równie ważne w Jej dorobku było opracowanie – przy okazji badań archeologicznych zespołu osadniczego w Ostrowitym – folderu z 6 kartami do samodzielnego wypełniania przez dzieci.

W 2015 roku zostanie przyznana przez SNAP Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii kultury. Kandydatury do Nagrody (nie tylko archeologów) należy zgłaszać do 31 marca 2015 roku na adres: Zarząd Główny SNAP, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź. Zgłoszenia można wcześniej przesłać e-mailem na adres: snap@snap.org.pl.

Więcej informacji: Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.