Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego

Zarząd Główny SNAP ogłasza 21. edycję Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego.

Regulamin Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego

Kandydatury prosimy zgłaszać do 31 marca 2023 roku, na adres korespondencyjny Zarządu Głównego SNAP (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań), lub e-mailem na adres: snap@snap.org.pl lub jacwierz@amu.edu.pl.

Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego może być przyznana za:

  • publikacje autorskie o charakterze popularnonaukowym;
  • opracowania naukowe o szczególnych walorach popularyzatorskich, wyróżniające się nowatorską formą i sposobem ujęcia;
  • wydawnictwa książkowe lub cykle artykułów;
  • działalność wystawienniczą krajową lub zagraniczną, charakteryzującą się nowatorstwem formy i walorami poznawczymi prezentowanych treści;
  • twórczość radiową, telewizyjną, filmową o tematyce archeologicznej odznaczającą się wybitnymi walorami poznawczymi i treściowymi oraz artystycznymi i uwieńczoną ewidentnymi wynikami w odbiorze społecznym;
  • uwieńczoną podobnymi wynikami działalność odczytową, organizacyjną lub upowszechnieniową (np. organizowanie sesji popularnonaukowych);
  • upowszechnianie nowych form, metod, technik i osiągnięć w zakresie badań terenowych, konserwatorskich, muzealnictwa i muzeoznawstwa;
  • upowszechnianie różnych form ochrony zabytków archeologii i kultury materialnej, ochronę i ratowanie skarbów wczesnohistorycznych, tworzenie rezerwatów, organizacji społecznej służby ochrony zabytków, działalność w zakresie krajoznawstwa.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.