Muzea – teoria i praktyka. Konferencja w Sosnowcu

Konferencja: „Muzea – teoria i praktyka” w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Już 15 maja 2017 roku, w sosnowieckiej uczelni WSH odbędzie się konferencja naukowa, na którą serdecznie zapraszamy. Jej celem będzie wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem wydarzenia. Zdefiniowanie aktualnych problemów z jakimi borykają się muzea, próba odpowiedzi na pytanie: co i jak należy zmienić, będzie punktem wyjścia do podjęcia dyskusji opartej na konfrontowaniu doświadczeń praktycznych samych muzealników.

W dużym stopniu uwaga uczestników konferencji zostanie skoncentrowana na muzeach regionalnych, a jej przedstawiciele będą mogli podzielić się zasadami ich funkcjonowania oraz dostrzeganymi niedomaganiami wymagającymi reakcji ze strony ustawodawcy.

Wraz z ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy wydarzenia będą mogli prześledzić zmiany, które dokonywały się w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo i dynamiczny rozwój świata.

Przeprowadzona analiza i dyskusja pozwoli na zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju w obliczu aktualnych potrzeb i zagrożeń dla współcześnie funkcjonujących muzeów.

Więcej szczegółów dotyczących zbliżającej się konferencji oraz jej program na stronie: www.humanitas.edu.pl/ozabytkach.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.