Kraków Stradom – SNAP w sprawie badań archeologicznych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich zwrócił się do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z prośbą o udzielenie nam wyjaśnień dotyczących badań archeologicznych, przeprowadzonych w kwietniu i maju 2018 roku w Krakowie, przy ul. Stradomskiej.

Uczyniliśmy to, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami prasowymi o nieprawidłowościach, do jakich miało dojść podczas tych badań.

Jest to obszar zlokalizowany na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, figurującego w Rejestrze Zabytków Krakowa pod nr A-12, mającego odrębną decyzję prawną z 23 lutego 1934 roku, również uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994 roku za pomnik historii: „Kraków – historyczny zespół miasta” (Monitor Polski nr 50 poz. 418) oraz obszaru wpisanego w 1978 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uważamy, że jeśli już podjęto decyzję pozwalającą na realizację inwestycji na terenie tak szczególnie chronionym, należało zapewnić transparentność badań archeologicznych. Zwłaszcza, że prowadzone one były w miejscu będącym świadectwem pamięci i troski pokoleń.

Ze względu na liczne kontrowersje związane z badaniami archeologicznymi w Krakowie przy ulicy Stradomskiej uważamy, że należy przeanalizować dokumentację przez zespół złożony z niezależnych ekspertów, w tym rzeczoznawców powołanych przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Na razie nie mamy odpowiedzi na nasze zapytanie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.