Badania archeologiczne – informacje dla inwestorów

Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków – Barbara Bielinis-Kopeć dostrzegła konieczność przybliżenia inwestorom zmian, które nastąpiły w związku z wprowadzeniem w 2018 roku nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

W związku z tym opracowana została dla inwestorów ulotka informacyjna objaśniająca podstawową terminologię i procedurę uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego należy wykonać badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji?

Skąd wiadomo, że inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego lub w strefie ochrony konserwatorskiej?

Planuję inwestycję – skąd mogę się wiedzieć, że muszę przeprowadzić badania archeologiczne?

Jaka jest procedura uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych?

Kto jest zobowiązany sfinansować prowadzenie badań archeologicznych? Czy można liczyć na dofinansowanie badań archeologicznych przez państwo?

Czyją własnością są zabytki archeologiczne znalezione w trakcie prowadzenia badań archeologicznych?

Teren mojej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Czy pomimo tego muszę wziąć pod uwagę konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych?

Czy można prowadzić poszukiwania za pomocą wykrywacza metali?

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ulotką i ewentualnego jej rozpropagowania.

Badania archeologiczne – informacje dla inwestorów

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.