Komisja ds. zastosowania wykrywacza metali w badaniach archeologicznych

Regulamin działania Komisji

Celem prac Komisji jest jak najszersza analiza zakresu oraz możliwości zastosowania wykrywacza metali w badaniach archeologicznych. Kluczowa dla nas, jako archeologów, będzie próba wykonania studiów porównawczych danych dotyczących efektów używania wykrywacza metali w badaniach archeologicznych oraz ocena ich znaczenia dla rozpoznawania i weryfikowania charakteru osadnictwa.

Ze względu na powszechność używania w Polsce wykrywacza metali przez osoby nie będące archeologami, w naszych pracach uwzględnimy również i tę perspektywę.

Dorobek Komisji zostanie wykorzystany do przygotowania rozwiązań możliwych do zastosowania zarówno w nowej ustawie o ochronie dziedzictwa kulturowego oraz jako propozycje merytoryczne w ogólnej dyskusji dotyczącej stosowania detektorów metali w archeologii.

Komisja zaprasza do współpracy osoby (Członków SNAP) doświadczone w pracy z detektorem metali na stanowiskach archeologicznych, a zwłaszcza w realizacji programów badawczych, w których detektor metali odgrywa znaczącą rolę. Zgłoszenia prosimy przesyłać do Przewodniczącego Komisji, na adres e-mail: snap@snap.org.pl.

Skład Komisji:

Przewodniczący:

Brak

Członkowie:

Andrzej Jaskuła (Oddział w Warszawie)

Możliwość komentowania została wyłączona.